Kalendarz

Week of cze 28th

  • Spotkanie Zakładu Badań Elit i Instytucji Władzy
    Spotkanie Dyrekcji z Kierownikami Zakładów (zamknięte)
    Spotkanie pt. Podwójne doświadczenie kolonializmu? Postkolonializm a sprawa polska (zamknięte)
    Spotkanie Zakładu Najnowszej Historii Politycznej (zamknięte)
  • Debata ISP i OBA: E-yuan: evolution or revolution?
  • Spotkanie robocze Laboratorium im. prof. Richarda Pipesa (zamknięte)

Najbliższe wydarzenia w ISP PAN