Kalendarz

Week of sie 30th

  • Spotkanie Zakładu Najnowszej Historii Politycznej (zamknięte)
  • Spotkanie zamknięte Zakładu Badań nad Historią i Pamięcią Europy Wschodniej
    Polityka III Rzeszy w okupowanej Polsce (zamknięte)
  • Immigrants from the Caucasus in Europe. Between a Vision of Freedom and Alienation - Day 1 (zamknięte)
    Posiedzenie Jury Konkursu im. Tomasza Strzembosza (zamknięte)
    Spotkanie komisji rekrutacyjnej (zamknięte)
  • Immigrants from the Caucasus in Europe. Between a Vision of Freedom and Alienation - Day 2 (zamknięte)

Najbliższe wydarzenia w ISP PAN