Kalendarz

Week of cze 21st

  • Spotkanie Pracowni Myśli Polityczej (zamknięte)
  • Spotkanie Zakładu Badań nad Historią i Pamięcią Europy Wschodniej (zamknięte)
    Seminarium doktorskie: A. Orzelska – Stączek, T. Pugacewicz, G. Zbińkowski (zamknięte)

Najbliższe wydarzenia w ISP PAN