Kalendarz

Tydzień z maj 24th

 • Spotkanie Zakładu Badań Elit i Instytucji Władzy

  Spotkanie Zakładu Badań Elit i Instytucji Władzy


  24 maja 2021

  ZOOM - Spotkanie Zakładu Badań Elit i Instytucji Władzy

  Spotkanie Zakładu Najnowszej Historii Politycznej (zamknięte)

  Spotkanie Zakładu Najnowszej Historii Politycznej (zamknięte)


  24 maja 2021

 • Spotkanie Zakładu Europeistyki (zamknięte)

  Spotkanie Zakładu Europeistyki (zamknięte)


  25 maja 2021

  Profesor dr Jens Boysen, Collegium Civitas – wygłosi referat nt. Stosunki cywilno-wojskowe w Polsce i Europie oraz ich wpływ na sprawność  sił zbrojnych podczas zimnej wojny i w dzisiejszych czasach. Rozważania na kanwie rozprawy habilitacyjnej.

  Spotkanie Zakładu Studiów nad Niemcami

  Spotkanie Zakładu Studiów nad Niemcami


  25 maja 2021

  Polityka pamięci a historia wzajemnych oddziaływań. NRD, Polska i pamięć II wojny światowej.
  Dyskusja o rozprawie habilitacyjnej dr. Rafała Żytyńca
 • Spór polityczny w Iranie i Imperium Osmańskim. Studium z socjologii historycznej rewolucji konstytucyjnych. (zamknięte)

  Spór polityczny w Iranie i Imperium Osmańskim. Studium z socjologii historycznej rewolucji konstytucyjnych. (zamknięte)


  26 maja 2021

  Organizator: Laboratorium im. Richarda Pipesa

 • Seminarium doktorskie: A. Orzelska – Stączek, T. Pugacewicz, G. Zbińkowski (zamknięte)

  Seminarium doktorskie: A. Orzelska – Stączek, T. Pugacewicz, G. Zbińkowski (zamknięte)


  27 maja 2021

  Spotkanie Zakładu Przemian Społecznych i Instytucjonalnych (zamknięte)

  Spotkanie Zakładu Przemian Społecznych i Instytucjonalnych (zamknięte)


  27 maja 2021

Najbliższe wydarzenia w ISP PAN