Kalendarz

Week of paź 25th

  • Spotkanie Zakładu Europy Środkowo-Wschodniej i Badań Postsowieckich (zamknięte)
    Spotkanie z Dyrekcją ISP PAN (zamknięte)
    Spotkanie Zakładu Najnowszej Historii Politycznej (zamknięte)
  • Seminarium doktorskie: A. Orzelska – Stączek, T. Pugacewicz, G. Zbińkowski (zamknięte)
    Spotkanie Zakładu Badania Przemian Społecznych i Instytucjonalnych (zamknięte)
  • Rada Naukowa (zamknięte)

Najbliższe wydarzenia w ISP PAN