Kalendarz

Week of maj 16th

  • Spotkanie Zakładu Badań Elit i Instytucji Władzy (zamknięte)
    Konwersatorium językowe dla administracji ISP PAN (zamknięte)
  • Rosyjskie zbrodnie w Ukrainie

Najbliższe wydarzenia w ISP PAN