Kalendarz

Week of maj 16th

  • Russian invasion of Ukraine: Polish, German and Georgian perspectives
    Spotkanie Zakładu Najnowszej Historii Politycznej (zamknięte)
  • Publiczna obrona rozprawy mgr. Bartosza Wójcika
    Zebranie Zakładu Studiów nad Niemcami (otwarte)
  • Konwersatorium językowe dla administracji ISP PAN (zamknięte)
  • Seminarium Zakładu Badania Przemian Społecznych i Instytucjonalnych (zamknięte)
    Seminarium Zakładu Najnowszej Historii Politycznej

Najbliższe wydarzenia w ISP PAN