Kalendarz

Week of maj 16th

  • Konwersatorium językowe dla administracji ISP PAN (zamknięte)
    Spotkanie Zakładu Najnowszej Historii Politycznej (zamknięte)
  • Zebranie Zakładu Studiów nad Niemcami (otwarte)
  • Konwersatorium językowe dla administracji ISP PAN (zamknięte)
  • Rosyjskie zbrodnie w Ukrainie
    Seminarium Zakładu Badania Przemian Społecznych i Instytucjonalnych (zamknięte)

Najbliższe wydarzenia w ISP PAN