Kalendarz

Week of cze 20th

  • Konwersatorium językowe dla administracji ISP PAN (zamknięte)
    Spotkanie Pracowni Myśli Politycznej (zamknięte)
  • Spotkanie Pracowni Myśli Politycznej (zamknięte)
  • Seminarium Zakładu Badań nad Historią i Pamięcią Europy Wschodniej (zamknięte)

Najbliższe wydarzenia w ISP PAN