Kalendarz

Week of maj 23rd

  • Spotkanie Zakładu Badań Elit i Instytucji Władzy (zamknięte)
    Spotkanie Zakładu Europy Środkowo-Wschodniej i Badań Postsowieckich (otwarte)
    Konwersatorium językowe dla administracji ISP PAN (zamknięte)
  • Spotkanie Pracowni Myśli Politycznej (zamknięte)
  • Konwersatorium językowe dla administracji ISP PAN (zamknięte)
  • Seminarium Zakładu Badań nad Historią i Pamięcią Europy Wschodniej (zamknięte)

Najbliższe wydarzenia w ISP PAN