Kalendarz

Week of maj 23rd

  • Spotkanie Zakładu Badań Elit i Instytucji Władzy (zamknięte)
    Spotkanie Zakładu Europy Środkowo-Wschodniej i Badań Postsowieckich (otwarte)

Najbliższe wydarzenia w ISP PAN