Kalendarz

Tydzień z maj 23rd

  • Spotkanie Zakładu Europy Środkowo-Wschodniej i Badań Postsowieckich (otwarte)

    Spotkanie Zakładu Europy Środkowo-Wschodniej i Badań Postsowieckich (otwarte)


    23 maja 2022

    ZOOM - Spotkanie Zakładu Europy Środkowo-Wschodniej i Badań Postsowieckich “Poland’s geostrategic ambitions: conclusions from the research visit” (spotkanie otwarte)

Najbliższe wydarzenia w ISP PAN