Kalendarz

Week of mar 28th

  • Spotkanie Zakładu Najnowszej Historii Politycznej (zamknięte)
  • Rozmowa kwalifikacyjna na staż w projekcie nt. Trójmorza (zamknięte)
  • Spotkanie Laboratorium im. prof. Richarda Pipesa nt. ludobójstwa

Najbliższe wydarzenia w ISP PAN