Kalendarz

Week of cze 27th

  • Spotkanie Zakładu Europy Środkowo-Wschodniej i Badań Postsowieckich (zamknięte)
    Konwersatorium językowe dla administracji ISP PAN (zamknięte)
  • Seminarium Zakładu Badań nad Historią i Pamięcią Europy Wschodniej (zamknięte)
  • Seminarium Zakładu Badań nad Historią i Pamięcią Europy Wschodniej (zamknięte)

Najbliższe wydarzenia w ISP PAN