Kalendarz

Week of kw. 25th

  • Konwersatorium językowe dla administracji ISP PAN (zamknięte)
  • Spotkanie Zakładu Badania Przemian Społecznych i Instytucjonalnych (zamknięte)

Najbliższe wydarzenia w ISP PAN