Kalendarz

Week of cze 27th

  • Konwersatorium językowe dla administracji ISP PAN (zamknięte)
    Spotkanie Zakładu Najnowszej Historii Politycznej (zamknięte)
  • Seminarium Zakładu Badań nad Historią i Pamięcią Europy Wschodniej (zamknięte)
    Spotkanie Zakładu Studiów nad Niemcami (zamknięte)
  • Konwersatorium językowe dla administracji ISP PAN (zamknięte)
  • Seminarium Zakładu Badań nad Historią i Pamięcią Europy Wschodniej (zamknięte)

Najbliższe wydarzenia w ISP PAN