Kalendarz

Week of lut 28th

  • PASIFIC (spotkanie zamknięte)
    Seminarium ISP PAN i OBA AsZWoj ",Chińskie i rosyjskie narracje medialne o pandemii w Polsce"
    Spotkanie Zakładu Badań Organizacji Międzynarodowych i Bezpieczeństwa Globalnego (zamknięte)
    Konwersatorium językowe dla administracji ISP PAN (zamknięte)
  • PASIFIC (spotkanie zamknięte)
  • Rada ds. treści (zamknięte)

Najbliższe wydarzenia w ISP PAN