Kalendarz

Events in Luty 2021

 • Spotkanie Zakładu Badań Elit i Instytucji Władzy (zamknięte)
  Spotkanie Zakładu Najnowszej Historii Politycznej (zamknięte)
  Spotkanie redakcji "Kultura i Społeczeństwo" (zamknięte)
 • Spotkanie Zakładu Europeistyki (zamknięte)
  Spotkanie Zakładu Europeistyki (zamknięte)
 • Spotkanie seminaryjne prof. Antoniego Kamińskiego
  Spotkanie Zakładu Badania Przemian Społecznych i Instytucjonalnych (zamknięte)
 • Spotkanie Zakładu Najnowszej Historii Politycznej (zamknięte)
 • Seminarium doktorskie - Zakład Przemian Społecznych i Instytucjonalnych
  Spotkanie z dyrektorem Grzegorzem Motyką (zamknięte)
  Spotkanie robocze przed konferencją - Zakład Przemian Społecznych i Instytucjonalnych (zamknięte)
 • Konwersatorium z Historii Najnowszej (zamknięte)
  Spotkanie Zakładu Dziejów Ziem Wschodnich (zamknięte)
  Pracownia Myśli Politycznej - spotkanie zamknięte
 • Seminarium doktorskie w ZESWiBP (zamknięte)
 • Spotkanie Zakładu Badań Elit i Instytucji Władzy
  Spotkanie Zakładu Najnowszej Historii Politycznej (zamknięte)
  Dyskusja wokół książki prof. Orzelskiej i dr Ukielskiego pt. Inicjatywa Trójmorza z perspektywy jej uczestników
 • Badania Zakładu Badań Elit i Instytucji Władzy (zamknięte)
  Spotkanie Zakładu Europeistyki (zamknięte)
  Zebranie Pracowni Myśli Politycznej (zamknięte)
 • Zamknięte spotkanie robocze przed konferencją - dr hab.Marta Danecka
 • Spotkanie seminaryjne prof. Antoniego Kamińskiego
 • Rada Naukowa (zamknięte)
 • Spotkanie Zakładu Europeistyki - konferencja
  Wielka gra ludobójstwem. Współczesne reprezentacje genocydu w dyskursie.
  Spotkanie Zakładu Najnowszej Historii Politycznej (zamknięte)
 • Spotkanie Zakładu Europeistyki (zamknięte)
 • Seminarium prof. Kamińskiego
  Spotkanie Zakładu Dziejów Ziem Wschodnich (zamknięte)
  Seminarium z cyklu: Nowy instytucjonalizm - teoria i badania (otwarte)
  Spotkanie dr hab. Marty Daneckiej (zamknięte)
 • Egzamin doktorski (spotkanie zamknięte)

Najbliższe wydarzenia w ISP PAN