Kalendarz

14 lutego 2022

Spotkanie wokół projektu Rozwój badań naukowych nad Inicjatywą Trójmorza i Funduszem Inicjatywy Trójmorza (zamknięte)

Spotkanie wokół projektu Rozwój badań naukowych nad Inicjatywą Trójmorza i Funduszem Inicjatywy Trójmorza (zamknięte)


14 lutego 2022

Najbliższe wydarzenia w ISP PAN