Kalendarz

Events in czerwiec 2022

  • Spotkanie Zakładu Europy Środkowo-Wschodniej i Badań Postsowieckich (otwarte)
    Spotkanie Zakładu Badań Organizacji Międzynarodowych i Bezpieczeństwa Globalnego (zamknięte)
  • Spotkanie poświęcone projektowi "Rozwój badań naukowych nad Inicjatywą Trójmorza i Funduszem Inicjatywy Trójmorza"
  • Spotkanie Zakładu Europy Środkowo-Wschodniej i Badań Postsowieckich (zamknięte)

Najbliższe wydarzenia w ISP PAN