Kalendarz

Tydzień z lut 14th

 • Spotkanie wokół projektu Rozwój badań naukowych nad Inicjatywą Trójmorza i Funduszem Inicjatywy Trójmorza (zamknięte)

  Spotkanie wokół projektu Rozwój badań naukowych nad Inicjatywą Trójmorza i Funduszem Inicjatywy Trójmorza (zamknięte)


  14 lutego 2022

  Spotkanie Zakładu Najnowszej Historii Politycznej (zamknięte)

  Spotkanie Zakładu Najnowszej Historii Politycznej (zamknięte)


  14 lutego 2022

 • Spotkanie Zakładu Europeistyki (zamknięte)

  Spotkanie Zakładu Europeistyki (zamknięte)


  15 lutego 2022

 • Obrady Komisji ds Oceny Pracowników RN (zamknięte)

  Obrady Komisji ds Oceny Pracowników RN (zamknięte)


  16 lutego 2022

 • Spotkanie Zakładu Badania Przemian Społecznych i Instytucjonalnych (zamknięte)

  Spotkanie Zakładu Badania Przemian Społecznych i Instytucjonalnych (zamknięte)


  17 lutego 2022

  Konwersatorium językowe dla administracji ISP PAN

  Konwersatorium językowe dla administracji ISP PAN


  17 lutego 2022

  ZOOM - Konwersatorium językowe dla administracji ISP PAN

Najbliższe wydarzenia w ISP PAN