Kalendarz

Tydzień z lut 21st

 • Spotkanie Zakładu Europy Środkowo-Wschodniej i Badań Postsowieckich (otwarte)

  Spotkanie Zakładu Europy Środkowo-Wschodniej i Badań Postsowieckich (otwarte)


  21 lutego 2022

  ZOOM- Spotkanie Zakładu Europy Środkowo-Wschodniej i Badań Postsowieckich „Stosunki polsko-gruzińskie w latach 1991–2021” (spotkanie otwarte)

  Spotkanie Zakładu Najnowszej Historii Politycznej (zamknięte)

  Spotkanie Zakładu Najnowszej Historii Politycznej (zamknięte)


  21 lutego 2022

 • Spotkanie Zakładu Europeistyki (zamknięte)

  Spotkanie Zakładu Europeistyki (zamknięte)


  22 lutego 2022

  Spotkanie robocze Laboratorium im. prof. Richarda Pipesa ISP PAN (zamknięte)

  Spotkanie robocze Laboratorium im. prof. Richarda Pipesa ISP PAN (zamknięte)


  22 lutego 2022

  ZOOM - Spotkanie robocze Laboratorium im. prof. Richarda Pipesa ISP PAN (zamknięte)

  Zebranie Pracowni Myśli Politycznej (zamknięte)

  Zebranie Pracowni Myśli Politycznej (zamknięte)


  22 lutego 2022

  Zoom - Zebranie Pracowni Myśli Politycznej (zamknięte)

  Publiczna obrona rozprawy doktorskiej magistra Mariusza Andrzeja Wolfa

  Publiczna obrona rozprawy doktorskiej magistra Mariusza Andrzeja Wolfa


  22 lutego 2022

  ZOOM - Publiczna obrona rozprawy doktorskiej magistra Mariusza Andrzeja Wolfa pt.  The concepts of Manifest Destiny and American Exceptionalism in Ronald Reagan’s strategies of policy legitimization.

 • Konwersatorium językowe (zamknięte)

  Konwersatorium językowe (zamknięte)


  24 lutego 2022

  Spotkanie Zakładu Badania Przemian Społecznych i Instytucjonalnych (zamknięte)

  Spotkanie Zakładu Badania Przemian Społecznych i Instytucjonalnych (zamknięte)


  24 lutego 2022

Najbliższe wydarzenia w ISP PAN