Kalendarz

Tydzień z lut 14th

  • Spotkanie wokół projektu Rozwój badań naukowych nad Inicjatywą Trójmorza i Funduszem Inicjatywy Trójmorza (zamknięte)

    Spotkanie wokół projektu Rozwój badań naukowych nad Inicjatywą Trójmorza i Funduszem Inicjatywy Trójmorza (zamknięte)


    14 lutego 2022

Najbliższe wydarzenia w ISP PAN