Kalendarz

28 lutego 2022

Seminarium ISP PAN i OBA AsZWoj ",Chińskie i rosyjskie narracje medialne o pandemii w Polsce"
Konwersatorium językowe dla administracji ISP PAN (zamknięte)

Najbliższe wydarzenia w ISP PAN