Kalendarz

Events in luty 2022

 • Spotkanie Zakładu Europeistyki (zamknięte)
 • Spotkanie Zakładu Badań Przemian Społecznych i Instytucjonalnych (zamknięte)
 • Spotkanie Zakładu Badań Organizacji Międzynarodowych i Bezpieczeństwa Globalnego (zamknięte)
  The Unknown Richard Pipes: On the Craft and Philosophy of History
 • Zebranie Pracowni Myśli Politycznej (zamknięte)
 • Konwersatorium Zakładu Najnowszej Historii Politycznej (zamknięte)
 • Spotkanie wokół projektu Rozwój badań naukowych nad Inicjatywą Trójmorza i Funduszem Inicjatywy Trójmorza (zamknięte)
  Spotkanie Zakładu Najnowszej Historii Politycznej (zamknięte)
 • Spotkanie Zakładu Europeistyki (zamknięte)
 • Obrady Komisji ds Oceny Pracowników RN (zamknięte)
 • Spotkanie Zakładu Badania Przemian Społecznych i Instytucjonalnych (zamknięte)
 • Spotkanie Zakładu Europy Środkowo-Wschodniej i Badań Postsowieckich (otwarte)
  Spotkanie Zakładu Najnowszej Historii Politycznej (zamknięte)
 • Spotkanie Zakładu Europeistyki (zamknięte)
  Zebranie Pracowni Myśli Politycznej (zamknięte)
 • Konwersatorium językowe (zamknięte)
  Spotkanie Zakładu Badania Przemian Społecznych i Instytucjonalnych (zamknięte)
 • PASIFIC (spotkanie zamknięte)
  Spotkanie Zakładu Badań Organizacji Międzynarodowych i Bezpieczeństwa Globalnego (zamknięte)

Najbliższe wydarzenia w ISP PAN