Kalendarz

6 czerwca 2022

Spotkanie Zakładu Europy Środkowo-Wschodniej i Badań Postsowieckich (otwarte)

Spotkanie Zakładu Europy Środkowo-Wschodniej i Badań Postsowieckich (otwarte)


6 czerwca 2022

„Miejsce i rola Rosji w światowym dyskursie modernizacyjnym. Ujęcia teoretyczne i empiryczne”

Spotkanie Zakładu Badań Organizacji Międzynarodowych i Bezpieczeństwa Globalnego (zamknięte)

Spotkanie Zakładu Badań Organizacji Międzynarodowych i Bezpieczeństwa Globalnego (zamknięte)


6 czerwca 2022

Konwersatorium językowe dla administracji ISP PAN (zamknięte)

Konwersatorium językowe dla administracji ISP PAN (zamknięte)


6 czerwca 2022

ZOOM - Konwersatorium językowe dla administracji ISP PAN

Spotkanie Zakładu Najnowszej Historii Politycznej (zamknięte)

Spotkanie Zakładu Najnowszej Historii Politycznej (zamknięte)


6 czerwca 2022

Najbliższe wydarzenia w ISP PAN