Kalendarz

Events in czerwiec 2022

 • Seminarium Zakładu Badań nad Historią i Pamięcią Europy Wschodniej (zamknięte)
 • Spotkanie Zakładu Europy Środkowo-Wschodniej i Badań Postsowieckich (otwarte)
  Spotkanie Zakładu Badań Organizacji Międzynarodowych i Bezpieczeństwa Globalnego (zamknięte)
  Konwersatorium językowe dla administracji ISP PAN (zamknięte)
 • Spotkanie poświęcone projektowi "Rozwój badań naukowych nad Inicjatywą Trójmorza i Funduszem Inicjatywy Trójmorza"
  Spotkanie Pracowni Myśli Politycznej (zamknięte)
 • Konwersatorium językowe dla administracji ISP PAN (zamknięte)
  Idea of Federalism in Republican China (otwarte)
 • Seminarium Zakładu Badań nad Historią i Pamięcią Europy Wschodniej (zamknięte)
 • Konwersatorium językowe dla administracji ISP PAN (zamknięte)
  Spotkanie Pracowni Myśli Politycznej (zamknięte)
 • Spotkanie Pracowni Myśli Politycznej (zamknięte)
 • Seminarium Zakładu Badań nad Historią i Pamięcią Europy Wschodniej (zamknięte)
 • Spotkanie Zakładu Europy Środkowo-Wschodniej i Badań Postsowieckich (zamknięte)
  Konwersatorium językowe dla administracji ISP PAN (zamknięte)
 • Seminarium Zakładu Badań nad Historią i Pamięcią Europy Wschodniej (zamknięte)
 • Seminarium Zakładu Badań nad Historią i Pamięcią Europy Wschodniej (zamknięte)

Najbliższe wydarzenia w ISP PAN