Kalendarz

23 lutego 2024

Wielki Terror w sowieckiej Gruzji (1937–1938). Represje wobec Polaków w dokumentach Archiwum Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Gruzji (zamknięte)

Wielki Terror w sowieckiej Gruzji (1937–1938). Represje wobec Polaków w dokumentach Archiwum Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Gruzji (zamknięte)


23 lutego 2024

Spotkanie organizowanie przez Laboratorium im. prof. Richarda Pipesa

Najbliższe wydarzenia w ISP PAN