Kalendarz

22 listopada 2021

Spotkanie Zakładu Badań Elit i Instytucji Władzy (zamknięte)
Spotkanie Zakładu Europy Środkowo-Wschodniej i Badań Postsowieckich (zamknięte)

Najbliższe wydarzenia w ISP PAN