Kalendarz

13 września 2022

Egzamin doktorski z nauk o polityce i administracji mgr Kingi Schlesinger oraz przyjęcie i dopuszczenie prozprawy doktorskiej do publicznej obrony (zamknięty)
Spotkanie Komisji Konkursowej (zamknięte)

Najbliższe wydarzenia w ISP PAN