Kalendarz

6 lutego 2023

Spotkanie Zakładu Badań Organizacji Międzynarodowych i Bezpieczeństwa Globalnego (zamknięte)
Paweł Kamiński - spotkanie z uczestnikami projektu (zamknięte)

Najbliższe wydarzenia w ISP PAN