Kalendarz

28 listopada 2022

Seminarium (zamknięte)
Spotkanie Zakładu Europy Środkowo-Wschodniej i Badań Postsowieckich (otwarte)

Najbliższe wydarzenia w ISP PAN