Kalendarz

12 września 2022

Spotkanie Zakładu Europy Środkowo-Wschodniej i Badań Postsowieckich (otwarte)
Konwersatorium językowe dla administracji ISP PAN (zamknięte)
Spotkanie Zakładu Najnowszej Historii Politycznej (zamknięte)

Najbliższe wydarzenia w ISP PAN