Kalendarz

20 września 2021

Spotkanie Zakładu Europy Środkowo-Wschodniej i Badań Postsowieckich (zamknięte)
Spotkanie z Dyrektorem ISP PAN (zamknięte)

Najbliższe wydarzenia w ISP PAN