Kalendarz

12 września 2022

Konwersatorium językowe dla administracji ISP PAN (zamknięte)

Konwersatorium językowe dla administracji ISP PAN (zamknięte)


12 września 2022

Zoom - Konwersatorium językowe dla administracji ISP PAN

Najbliższe wydarzenia w ISP PAN