Kalendarz

Events in październik 2021

poniedziałek wtorek środa czwartek piątek sobota niedziela
27 września 2021(3 events)

10:30: Spotkanie Zakładu Europy Środkowo-Wschodniej i Badań Postsowieckich (zamknięte)

11:45: Research Seminar (Department of International Organizations and Global Security Studies): Sino-Japanese Reactive Diplomacy

14:30: Spotkanie Zakładu Najnowszej Historii Politycznej (zamknięte)

28 września 2021 29 września 2021(1 event)

12:00: Spotkanie Komisji Ewaluacyjnej przy Szkole Doktorskiej (zamknięte)

30 września 2021(3 events)

11:00: Spotkanie zamknięte Zakładu Badań nad Historią i Pamięcią Europy Wschodniej

13:00: Seminarium doktorskie: A. Orzelska – Stączek, T. Pugacewicz, G. Zbińkowski (zamknięte)

18:00: Zebranie Komisji konkursowej (zamknięte)

1 października 2021(1 event)

13:00: Narracje w muzeach II wojny światowej w Europie Środkowej i Wschodniej (zamknięte)

2 października 2021 3 października 2021
4 października 2021(3 events)

10:30: Spotkanie Zakładu Europy Środkowo-Wschodniej i Badań Postsowieckich (zamknięte)

13:00: Spotkanie Zakładu Badań Organizacji Międzynarodowych i Bezpieczeństwa Globalnego (zamknięte)

14:30: Spotkanie Zakładu Najnowszej Historii Politycznej (zamknięte)

5 października 2021(2 events)

10:00: Egzamin główny w przewodzie mgr Agnieszki Stec (zamknięte)

11:30: Spotkanie Zakładu Europeistyki (zamknięte)

6 października 2021(1 event)

12:00: Egzamin z filozofii w przewodzie mgr Stec

7 października 2021 8 października 2021 9 października 2021 10 października 2021
11 października 2021(2 events)

14:30: Spotkanie Zakładu Najnowszej Historii Politycznej (zamknięte)

15:00: Posiedzenie Komisji habilitacyjnej w postępowaniu o nadanie stopnia doktora habilitowanego dr. P. Popielińskiemu (zamknięte)

12 października 2021(2 events)

14:00: Spotkanie Pracowni Myśli Politycznej (zamknięte)

16:00: Posiedzenie komisji habilitacyjnej - dr Jakimowicz-Pisarska (zamknięte)

13 października 2021(1 event)

12:00: Spotkanie z Dyrektorem ISP PAN (zamknięte)

14 października 2021(2 events)

13:00: Kultury historyczne w procesie przemian. Uzgadnianie pamięci, historii i tożsamości we współczesnej Europie Środkowej i Wschodniej. (zamknięte)

13:00: Spotkanie Zakładu Badania Przemian Społecznych i Instytucjonalnych (zamknięte)

15 października 2021 16 października 2021 17 października 2021
18 października 2021(3 events)

10:30: Spotkanie Zakładu Europy Środkowo-Wschodniej i Badań Postsowieckich (zamknięte)

10:30: Zebranie Zakładu Badań Elit i Instytucji Władzy (zamknięte)

14:30: Spotkanie Zakładu Najnowszej Historii Politycznej (zamknięte)

19 października 2021(1 event)

11:30: Spotkanie Zakładu Europeistyki (zamknięte)

20 października 2021 21 października 2021(1 event)

12:00: Konwersatorium Zakładu Najnowszej Historii Politycznej (zamknięte)

22 października 2021(1 event)

14:30: Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Agnieszki Stec (otwarte)

23 października 2021 24 października 2021
25 października 2021(4 events)

09:45: The Contemporary Understanding of War

10:30: Spotkanie Zakładu Europy Środkowo-Wschodniej i Badań Postsowieckich (zamknięte)

11:00: Spotkanie z Dyrekcją ISP PAN (zamknięte)

14:30: Spotkanie Zakładu Najnowszej Historii Politycznej (zamknięte)

26 października 2021 27 października 2021(1 event)

12:00: Dyskusja wokół książki dr Wojciecha Łyska "Zadanie Polski jest na Wschodzie" (zamknięta)

28 października 2021(3 events)

12:00: Spotkanie Zakładu Badań nad Historią i Pamięcią Europy Wschodniej

13:00: Seminarium doktorskie: A. Orzelska – Stączek, T. Pugacewicz, G. Zbińkowski (zamknięte)

13:00: Spotkanie Zakładu Badania Przemian Społecznych i Instytucjonalnych (zamknięte)

29 października 2021(1 event)

10:30: Rada Naukowa (zamknięte)

30 października 2021 31 października 2021

Najbliższe wydarzenia w ISP PAN