Kalendarz

Events in lipiec 2022

  • Konwersatorium językowe dla administracji ISP PAN (zamknięte)
  • Konwersatorium językowe dla administracji ISP PAN (zamknięte)
  • Konwersatorium językowe dla administracji ISP PAN (zamknięte)
  • Konwersatorium językowe dla administracji ISP PAN (zamknięte)
  • Konwersatorium językowe dla administracji ISP PAN (zamknięte)
  • Konwersatorium językowe dla administracji ISP PAN (zamknięte)
  • Konwersatorium językowe dla administracji ISP PAN (zamknięte)
  • Konwersatorium językowe dla administracji ISP PAN (zamknięte)
  • II etap rekrutacji na studia doktoranckie GSSR (zamknięte)

Najbliższe wydarzenia w ISP PAN