Kalendarz

Events in październik 2022

 • Spotkanie Zakładu Badań Organizacji Międzynarodowych i Bezpieczeństwa Globalnego (zamknięte)
  Spotkanie Zakładu Najnowszej Historii Politycznej (zamknięte)
 • Spotkanie Laboratorium im. prof. Richarda Pipesa (zamknięte)
  Spotkanie Zakładu Najnowszej Historii Politycznej (zamknięte)
 • Spotkanie Pracowni Myśli Politycznej ISP (zamknięte)
 • Spotkanie Zakładu Badań nad Historią i Pamięcią Europy Wschodniej (zamknięte)
 • Spotkanie Zakładu Najnowszej Historii Politycznej (zamknięte)
 • Zebranie Zakładu Studiów nad Niemcami (zamknięte)
 • Ruch prometejski w perspektywie historycznej
 • Spotkanie dot. projektu NCN OPUS-21 "Wypełnianie luki?" (zamknięte)
 • Wybory do Rady Naukowej (zamknięte)
 • Department of International Organizations and Global Security Studies International research seminar (Open)
  Spotkanie Zakładu Najnowszej Historii Politycznej (zamknięte)
 • Seminarium doktorskie (zamknięte)
  Spotkanie Pracowni Myśli Politycznej (zamknięte)
 • Polityka kaukaska Hotelu Lambert. Czy tylko ku pokrzepieniu serc?
 • Spotkanie Zakładu Badań nad Historią i Pamięcią Europy Wschodniej (zamknięte)
  Konwersatorium Zakładu Najnowszej Historii Politycznej (zamknięte)
 • Posiedzenie Rady Naukowej ISP PAN (zamknięte)
 • Spotkanie Zakładu Najnowszej Historii Politycznej (zamknięte)

Najbliższe wydarzenia w ISP PAN