Kalendarz

Events in listopad 2022

  • Seminarium projektu Inicjatywa Trójmorza (zamknięte)
  • Spotkanie Zakładu Badań Organizacji Międzynarodowych i Bezpieczeństwa Globalnego (zamknięte)
  • Spotkanie Pracowni Myśli Politycznej ISP (zamknięte)
  • Spotkanie Zakładu Europy Środkowo-Wschodniej i Badań Postsowieckich (otwarte)
  • Konwersatorium Zakładu Najnowszej Historii Politycznej (zamknięte)
  • Spotkanie Zakładu Badania Przemian Społecznych i Instytucjonalnych (zamknięte)
  • Seminarium (zamknięte)
    Spotkanie Zakładu Europy Środkowo-Wschodniej i Badań Postsowieckich (otwarte)

Najbliższe wydarzenia w ISP PAN