Kalendarz

Events in listopad 2022

  • Spotkanie Zakładu Badań Organizacji Międzynarodowych i Bezpieczeństwa Globalnego (zamknięte)
  • Spotkanie Zakładu Europy Środkowo-Wschodniej i Badań Postsowieckich (otwarte)
  • Spotkanie Zakładu Europy Środkowo-Wschodniej i Badań Postsowieckich (otwarte)

Najbliższe wydarzenia w ISP PAN