Kalendarz

Events in wrzesień 2022

 • Spotkanie Zakładu Badań Organizacji Międzynarodowych i Bezpieczeństwa Globalnego (zamknięte)
  Konwersatorium językowe dla administracji ISP PAN (zamknięte)
  Doświadczenie i Pamięć: Mazury 1945-1954 (spotkanie zamknięte).
 • Konwersatorium językowe dla administracji ISP PAN (zamknięte)
 • Konwersatorium językowe dla administracji ISP PAN (zamknięte)
 • Spotkanie Zakładu Europy Środkowo-Wschodniej i Badań Postsowieckich (otwarte)
  Konwersatorium językowe dla administracji ISP PAN (zamknięte)
 • Spotkanie Komisji Konkursowej (zamknięte)
 • Konwersatorium językowe dla administracji ISP PAN (zamknięte)
 • Konwersatorium językowe dla administracji ISP PAN (zamknięte)
 • Spotkanie Zakładu Europy Środkowo-Wschodniej i Badań Postsowieckich (zamknięte)
 • Spotkanie Centrum Badawczego Inicjatywy Trójmorza
 • Department of International Organizations and Global Security Studies International research seminar (Open)
 • Spotkanie ws. projektu badawczego prof. Dariusza Stoli (zamknięte)
 • Centrum Badawcze Inicjatywy Trójmorza (zamknięte)

Najbliższe wydarzenia w ISP PAN