Kalendarz

Events in wrzesień 2023

  • Spotkanie Zakładu Badań nad Historią i Pamięcią Europy Wschodniej
  • Wnioski ze szczytu Inicjatywy Trójmorza w Bukareszcie. Znaczenie badań naukowych i wymiaru akademickiego dla współpracy regionalnej
  • Posiedzenie Komisji habilitacyjnej i kolokwium habilitacyjne dr Anny Ciepelewskiej-Kowalik
  • Spotkanie Zakładu Badań Elit i Instytucji Władzy (zamknięte)
  • Spotkanie Zakładu Badań nad Historią i Pamięcią Europy Wschodniej

Najbliższe wydarzenia w ISP PAN