Kalendarz

Events in wrzesień 2023

  • Spotkanie Zakładu Badań Organizacji Międzynarodowych i Bezpieczeństwa Globalnego (zamknięte)
  • Spotkanie Zakładu Badań nad Historią i Pamięcią Europy Wschodniej
  • Posiedzenie Komisji habilitacyjnej i kolokwium habilitacyjne dr Anny Ciepelewskiej-Kowalik
  • Spotkanie Zakładu Badań Elit i Instytucji Władzy (zamknięte)
  • Spotkanie Zakładu Badań nad Historią i Pamięcią Europy Wschodniej

Najbliższe wydarzenia w ISP PAN