Kalendarz

Events in sierpień 2023

  • Spotkanie z Dyrekcją ISP PAN
  • Najmłodsi w Powstaniu Warszawskim. Powstańcy czy cywile?
  • Spotkanie Zakładu Najnowszej Historii Politycznej (zamknięte)
  • Spotkanie nt. projektu badawczego (zamknięte)
  • Spotkanie Zakładu Najnowszej Historii Politycznej (zamknięte)
  • Spotkanie Zakładu Najnowszej Historii Politycznej (zamknięte)
  • Zakład Badania Przemian Społecznych i Instytucjonalnych - spotkanie zamknięte
  • Spotkanie Zakładu Najnowszej Historii Politycznej (zamknięte)

Najbliższe wydarzenia w ISP PAN