Kalendarz

Events in grudzień 2022

  • Podsumowania delegacji do A&M University (zamknięte)
  • Spotkanie Zakładu Najnowszej Historii Politycznej (zamknięte)
  • Konwersatorium Zakładu Najnowszej Historii Politycznej (zamknięte)
  • Spotkanie Zakładu Najnowszej Historii Politycznej (zamknięte)
  • Inicjatywa Trójmorza - rekrutacja (zamknięte)
  • Inicjatywa Trójmorza - rekrutacja (zamknięte)
  • Spotkanie Zakładu Badania Przemian Społecznych i Instytucjonalnych (zamknięte)
  • Spotkanie Zakładu Najnowszej Historii Politycznej (zamknięte)

Najbliższe wydarzenia w ISP PAN