Kalendarz

Events in maj 2023

  • Spotkanie Zakładu Badań Organizacji Międzynarodowych i Bezpieczeństwa Globalnego (zamknięte)
  • Spotkanie koordynacyjne projektu pt. Centrum Badawcze Inicjatywy Trójmorza

Najbliższe wydarzenia w ISP PAN