Kalendarz

Events in październik 2022

 • Spotkanie Zakładu Europy Środkowo-Wschodniej i Badań Postsowieckich (otwarte)
  Spotkanie Zakładu Najnowszej Historii Politycznej (zamknięte)
 • Spotkanie Zakładu Najnowszej Historii Politycznej (zamknięte)
 • Spotkanie Pracowni Myśli Politycznej ISP (zamknięte)
 • Spotkanie Zakładu Badań nad Historią i Pamięcią Europy Wschodniej (zamknięte)
 • Spotkanie Zakładu Najnowszej Historii Politycznej (zamknięte)
 • Zebranie Zakładu Studiów nad Niemcami (zamknięte)
 • Ruch prometejski w perspektywie historycznej
 • Wybory do Rady Naukowej (zamknięte)
 • Spotkanie Zakładu Europy Środkowo-Wschodniej i Badań Postsowieckich (otwarte)
  Spotkanie Zakładu Najnowszej Historii Politycznej (zamknięte)
 • Spotkanie Pracowni Myśli Politycznej (zamknięte)
 • Polityka kaukaska Hotelu Lambert. Czy tylko ku pokrzepieniu serc?
 • Konwersatorium Zakładu Najnowszej Historii Politycznej (zamknięte)
 • Posiedzenie Rady Naukowej ISP PAN (zamknięte)
 • Spotkanie Zakładu Najnowszej Historii Politycznej (zamknięte)

Najbliższe wydarzenia w ISP PAN