Kalendarz

Week of wrz 12th

  • Konwersatorium językowe dla administracji ISP PAN (zamknięte)
  • Spotkanie Komisji Konkursowej (zamknięte)
  • Konwersatorium językowe dla administracji ISP PAN (zamknięte)
  • Konwersatorium językowe dla administracji ISP PAN (zamknięte)

Najbliższe wydarzenia w ISP PAN