Kalendarz

Week of lis 15th

  • Spotkanie Zakładu Europy Środkowo-Wschodniej i Badań Postsowieckich (otwarte)
    Spotkanie Zakładu Najnowszej Historii Politycznej (zamknięte)
  • Spotkanie Zakładu Badania Przemian Społecznych i Instytucjonalnych (zamknięte)
    Konwersatorium Zakładu Najnowszej Historii Politycznej (zamknięte)

Najbliższe wydarzenia w ISP PAN