Kalendarz

Week of paź 18th

  • Spotkanie Zakładu Najnowszej Historii Politycznej (zamknięte)
  • Zebranie Zakładu Studiów nad Niemcami (zamknięte)
  • Ruch prometejski w perspektywie historycznej
  • Wybory do Rady Naukowej (zamknięte)

Najbliższe wydarzenia w ISP PAN